ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/05/1976

ענין שמירת הכנסה נקיה בשכר שרים, שופטים ועוד; תיקון אגרות - 1) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים רפואיים), התשכ"ה-1964 2) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשל"ג-1973 (מכ' לשכת היועץ המשפטי במשרד הבריאות מ-ה' בשבט, התשל"ו -07.01.76); תקציב משרד הבריאות לשנת הכספים 1976 (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים