ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/05/1976

הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון), התשל"ו - 1976; הצעת חוק מס שבח מקרקעין (הוראת מעבר), התשל"ו-1976 נתקבלה; הצעת תקציב משרד השיכון לשנת 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים