ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/05/1976

חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של חברה להשקעות של בנק דיסקונט; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של חברה להשקעות של בנק לאומי בע"מ; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של מירב בנק משכנתאות וחסכונות בע"מ; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של מנפיקים שונים לכסוי הצבירה בתכניות חסכון מאושרות; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של תשתית הנפקות בע"מ; ערבות מדינה - אגד, אגודה שיתופית לתעבורה בישראל בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים