ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/05/1976

שאילתה של חבר-הכנסת שובל בדבר הסכם שנחתם או עומד להחתם עם גורם זר או גורם כלשהו בקשר לניצול מקורות נפט חדשים; תקציב משרד האוצר לשנת הכספים 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים