ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/05/1976

הצעות לסדר היום; חוק מס קניה (סחורות ושירותים) (תיקון מס' 6), התשל"ו-1976; צו הריבית (שינוי שיעורים), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים