ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/04/1976

חוק מס רכש וקרן פיצויים (תיקון מס' 12), התשל"ו-1976; ערבות המדינה למגנומט בע"מ, אורלי צפוי מתכת בע"מ, מוצרים כימיים בע"מ ערבות המדינה למפעלים תעשייתיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים