ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/04/1976

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 תקנות כלליות בדבר מס ערך מוסף; סקירת נגיד בנק ישראל על מאזן התשלומים והמדיניות המוניטרית; תקנות מס-ה כנסה (יועצי מס) (תיקון), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים