ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/04/1976

השתתפות הממשלה בהסדר הכספי לסגירת מכרות הנחושת בתמנע; חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 12), התשל"ו - 1976; מכונית לרב הראשי לשעבר; קביעת נכס בר ביטוח על-פי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי), התשל"ד - 1974; תקנות מס ערך מוסף (רישום) (תיקון), התשל"ו - 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים