ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/04/1976

חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון מס' 12), התשל"ו-1976; צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון ממכירת תעודות פקדון), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים