ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/04/1976

הצעת חוק מלווה חסכון, התשל"ו - 1976; צו מס הכנסה פטור ממס על רווח הון ממכירת תעודות פקדון תשלו 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים