ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/04/1976

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970; תקציב משרד העבודה לשנת הכספים 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים