ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/04/1976

הצעת תקציב משרד העבודה לשנת הכספים 1976 (דיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים