ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/04/1976

קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות; תקנות כלי הירייה (אגרות רישיון) (תיקון), התשל"ו-1976; תקציב משרד הדתות לשנת הכספים 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים