ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/04/1976

הצעת תקציב של משרד הדתות; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 צו בדבר שינוי לוח י'; תקציב משרד הדתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים