ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/04/1976

ב) ח"כ פלומין העלה את בעיית העברות מסעיף לסעיף ש-5 מתוך 30 העברות הן חריגות; ג) ח"כ פלומין העלה את בעיית בנק "טפחות" שמסרב לשלם -עקב הרפורמה -מס על רווחים; חוק המים, התשי"ט-1959-תקנות בדבר תעריפי מים בעירית אילת; שונות: א) ח"כ הגיש הצעה למנות ועדת מומחים לאשפוז שרים שופטים ועוד; תקציב משרד הקליטה לשנת הכספים 1976(המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים