ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/03/1976

העלאת תעריפי החשמל; צו מס קניה על סחורות ושיעורו (תיקון מס' 8), התשל"ו-1976; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת מס' 10), התשל"ו-1976; שינויים בתקציב הכנסת לשנת הכספים 1975; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1975. תקציבים מיוחדים. שימוש בעודפים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים