ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/03/1976

העלאת תעריפי החשמל; חוק התקציב לשנת הכספים 1976-משרד מבקר המדינה; צווי שעת חירום (שיעור תשלום חובה), צווי מס קניה על סחורות ושיעורים, צווי תעריף המכס והפטור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים