ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/03/1976

שאילתא; תקציב הרשות לניירות ערך; תקציב רשות השידור לשנת 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים