ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/03/1976

חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון מס' 2), התשל"ו-1976; חוק המקדמה, התשל"ו-1976; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 24), התשל"ו-1976; חוק מלווה בטחון (מפעלים מאושרים) (תיקון מס' 2), התשל"ו-1976; חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלוות (תיקון מס' 4), התשל"ו-1976; חוק תקציב הביניים לשנת הכספים 1976, התשל"ו-1976; תנאי המקדמה ומועדי פרעונה לפי חוק המקדמה, התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים