ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/03/1976

הצעת תקציב לשנת הכספים 1976- משרד החוץ (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים