ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/03/1976

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 24), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים