ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/03/1976

הסתדרות הנוער האגודתי בא"י; העלאת תעריפים של משרד התקשורת; הצעת תקציב ועדת הבחירות המרכזית לשנת 1976/7; צו מס הכנסה (כללים לעיגול סכומים), התשל"ו-1976; צו מס נסיעות חוץ (תיקון), התשל"ו-1976; קביעת מוסדות ציבור לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג- מדרש התלמוד תפארת אברהם (איתרי); תעריפי שירותים במערכת אזעקה אוטופון; תקנות מס הכנסה (הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשמחי פיתוח) (תיקון), התשל"ו- 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים