ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/03/1976

הצעת חוק תקציב הביניים לשנת הכספים 1976, התשל"ו-1976 (דיון על סעיף 3 - ההרשאה להתחייב וחלקותה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים