ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/03/1976

הצעה לתיקון תקנות המקרקעין (אגרות), התשל"ה-1974; הצעת התקציב לשנת הכספים 1976- משרד המשפטים; חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב- תקנות בדבר אגרות רישוי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים