ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/03/1976

הוראה בדבר תשלום פיצויים בהתאם לסעיף 38(א) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים; הצעות לסדר היום; חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים