ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/03/1976

תקציב משרד המשטרה לשנת הכספים 1976 (המשך הדיון בתקציב הנ"ל)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים