ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/03/1976

הצעת החלטה בעניין העלאת שעורי אגרות הובלה ותשלומים שונים ברכת ישראל; הצעת תיקון אגרות לפי תקנות הטיס (אגרות), התשל"ב-1972; חוק מס יבוא שירותים, התשל"ו- 1976- צו בדבר שיעור המס; חוק מס שירותים (מוסדות בנקאיים וחברות ביטוח) (תיקון מס' 4), התשל"ו- 1975; שאילתות של חברי הוועדה בעניין מטוס הג'מבו של אל-על שכר הטייסים; תקנות מס הכנסה (התאמת המדד), התשל"ו - 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים