ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/02/1976

חוק מס יבוא שירותים, התשל"ו - 1976; חוק מס שירותים - מוסדות בנקאיים וחברות ביטוח (תיקון מס' 4), התשל"ו-1975; קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות - "הכרם" ו"קרן מילגות על דם משה יעקב עליאש ז"ל; שאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים