ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/02/1976

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 12); תקנות כלליות בדבר מס ערך מוסף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים