ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/02/1976

חוק מס נסיעות חוץ, התשי"א -1950- צו בדבר שיעוריי המס; חוק מס נסיעות חוץ, התשי"א - 1950- צו בדבר פטור ממס נסיעות חוץ; ערבות המדינה- "מאור הגליל" מפעלי דפוס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים