ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/02/1976

חוק מס נסיעות חוץ, התשי"א -1950; צו מס נסיעות חוץ (קביעת שיעורי המס) (תיקון), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים