ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/02/1976

הוראה לתשלום פיצויים בהתאם לסעיף 38 (א) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים (עין יהב); נכסים בני ביטוח לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים בשל נזק) (נכס חוץ ישראלי); פטור מוסדות ממס עזבון; פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת), התשל"ו-1975; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת), התשל"ו-1975; צו תעריף המכס והפטור (תיקון מס' 5), התשל"ו- 1975; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) תוכניות חסכון "עממית" ו"מתמיד" של בנק הדואר; שינויים בתקציב, תקציבים מיוחדים לשנת 1975, עודפי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים