ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/02/1976

חוק מס שירותים (מוסדות בנקאיים וחברות ביטוח) (תיקון מס' 4), התשל"ו-1975; חיפושי נפט בדרום סיני - אישור מקדמה; ערבות המדינה -אדרעי דן- מפעלי דפוס בע"מ נצרה; ערבות המדינה מכני תעשייה בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים