ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/02/1976

הצעת תקציב מס' 2 לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים