ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/02/1976

חוק התקציב (מס 2) לשנת הכספים 1975, התשל"ו- (המשך הדיון בתקציב הנוסף) 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים