ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/02/1976

הצעת התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1975; ערבות המדינה-ממן-מסוף מטע נמל תעופה בן גוריון בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים