ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/01/1976

חוק המים, התשי"ט-1959-תקנות בדבר תעריפי מים ברשויות מקומיות; פעולות [שאר המילים לא ברורות כל כך] -סודי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים