ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/01/1976

שימוש ברזרבה הכללית לשנת הכספים 1975- מענקים והחזרים לתחבורה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים