ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/01/1976

אגרות חוב של "תשתית" הנפקות בע"מ; המצב בשוק ההון; ינאי - חברה לביטוח והשקעות בע"מ; צו לעידוד חסכון (פטור ממס הכנסה) אמיסיה של "תשתית" (סדרה 17, 15 מיליון); שינויים בתקציב, תקציבים מיוחדים, שימוש בעודפי תקציב, שימוש ברזרבה בתקציב לשנת 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים