ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/01/1976

חוק המים, התשי"ט 1959 תקנות בדבר תעריפי מים ברשויות המקומיות (פניית שר החקלאות מ-08.01.76)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים