ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/01/1976

חוק מלווה פיתוח (תיקון מס' 14), התשל"ו-1975; ערבות המדינה להלוואות לחברת החשמל לישראל בע"מ; שאלות והצעות של חברי הוועדה בנושאים: מודעה של משרד הדתות, בעיות שוק ההון, מימון לאגד, דו"ח של מינהל מקרקעי ישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים