ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/01/1976

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2), התשכ"ב-1962 (תיקון מס' 7), התשל"ה-1975; סקירת מנהל המכס וחבר עוזריו על ההערכות לקראת הנהגת מס ערך מוסף; צו מס הכנסה; צו מס קניה על סחורות ושיעורו, התשל"ו-1975; קביעת תעריפי השיחות למנויי המרכזת החדשה בעילבון; תקנות מס ערך מוסף (רישום); תקציבים מיוחדים שלנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים