ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/01/1976

תקנות החברות הממשלתיות (כהונה כדירקטור ביותר משתי חברות), התשל"ו-1976- (מכתב שר האוצר מיום ה' בטבת, התשל"ו 12.12.75) - (אישור התקנות בשינויים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים