ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/01/1976

חוק מלווה פיתוח (תיקון מס' 14), התשל"ו-1976; ערבות המדינה לישרא-פרס פ. ר. ת. בע"מ; ערבות מטעם המדינה לממן-מסוף מטען נמל תעופה בן-גוריון בע"מ; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) אמיסיה של "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים