ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/01/1976

החלטת הממשלה על סגירת מפעל תמנע; הצעת חוק מניעת היצף, התשל"ה-1975; צו מס קניה (פטור) (תיקון), התשל"ו-1976; צו מס קניה על סחורות ושיעורו, התשל"ו-1976; תשובת שר המסחר והתעשייה על הדיון במצבו של ענף הטקסטיל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים