ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/01/1976

חוק מניעת היצף, התשל"ה-1975; חפושי נפט (מקדמה, תקציבים); צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 13. 14), התשל"ו-1975; תקנות מס הכנסה (פטור סכומים שקיבל מלווה תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלידה) (הארכת תוקף), התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים