ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/01/1976

חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975; תקנות בדבר כהונת אדם בדירקטור ביותר משתי חברות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים