ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/12/1975

חוק עידוד החיסכון -איגרות חוב של מנפיקים שונים; תקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים