ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/12/1975

דיווח של הממונה על המחירים על המחסור בשמן בשווקים; הוזלת תעריפי השיחות הבינ"ל לארצות נורבגיה שוודיה פינלנד ודנמרק; הצעה לסדר היום בעניין מס עזבון של חבר הכנסת דיציאן; הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 23), התשל"ו 1975; הצעת חוק מניעת היצף, התשל"ו 1975; קביעת מוסד ציבורי לפי סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג תיקון טעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים