ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/12/1975

חוק להארכת תוקפן של תקנות-שעת-חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע); חוק להארכת תוקפן של תקנות -שעת-חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע), התשל"ו-1975; חוק מס עזבון (תיקון מס' 6)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים